2014 Torba Yasa tasarısı yurtdışı emekli aylıklarını düşürecek mi?

Torba Yasa Tasarisi emeklilik fransaSon günlerde emeklilik.fr olarak aldıgımiz  soruların başında son torba yasa tasarısı hakkında doğru/yanliş bilgiler gelmekte. Kısa cevap olarak aylıkların düşmesine neden olacak madde, Torba Yasa’ tasarısından TBMM Genel Kurulunda 20 Temmuz tarihinde yapılan oturumunda çıkarıldı. Teklif edilen 24. madde gelen yoğun eleştiriler ve yaratacağı haksızlık nedeni ile reddedilmişti. Bu madde ile : “ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinde açık hüküm bulunan durumlarda yabancı ülkedeki ilk işe giriş tarihinin Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmesi ve borçlanılacak sürelerdeki kayıtlı son tarihten geriye doğru borçlanma işleminin yapılması amaçlanmaktadır.” ibaresi bulunmaktaydı ve tarih seçme hakkı başvurularda elden alınacaktı. Daha öncede bu konuda “Panik yapmayin başliği” ile 20 Temmuz’da haber vermiştik.torba yasa cikiyor Bu olumsuz gelişmeye, TBMM Genel Kurulu’nun 20 Temmuz tarihinde yapılan 121. Birleşimi’nde dur denildi. Yerine kabul edilen 30. maddede :  “…uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.” olarak değiştirildi ve bununla birlikte artik bu konuda da Türkiye’de dava açmaya da gerek olmayacak .

,,,,,,,,,,