3201 sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilen borçların yurtdışından ödenmesi.

KAYNAK: SGK

Sayı    : 70809318.010.06.02  / 383                                                                        28/03/2013

Konu  : 3201 sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilen

borçların yurtdışından ödenmesi.

 

G E N E L G E

2013 / 18

Sigortalılar ile hak sahiplerinin 3201 sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilen borçlarını ödemekte oldukları tüm banka hesapları 1.2.2012 tarihi itibariyle kapatılarakanılan tarih itibariyle Kurumumuz nezdinde yapılacak tüm ödemeler MOSİP sisteminde gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

1.2.2012 tarihinden itibaren yurtdışından gerek MOSİP sistemine gerekse Genel Müdürlüğümüz ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri / Sosyal Güvenlik Merkezlerine ait tüm hesap numaralarına yurtdışı borçlanmalarına ilişkin olarak döviz veya cinsinden havale yapılamadığı, sigortalı ile hak sahiplerinin muhabir bankalara yatırdıkları borçlanma bedellerinin bankalarca ilgililere iade edildiği, uygulama nedeni ile vatandaşlarımızın borçlanma bedellerini ödeyemedikleri,  bu durumun sigortalılarımızın mağduriyetine sebep olduğu tespit edilmiştir.

Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi amacı ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Kurumumuz arasında varılan mutabakat gereğince 3201 sayılı Kanuna göre borçlanan ve borçlarını yurtdışından ödemek isteyenler ödemelerini T.C. Ziraat Bankasında açılan SGK MOSİP (EMS/BAĞ/SSK)-DİĞER TAHSİLAT ekranından yapabileceklerdir.

3201 Sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun’un 3 üncü maddesiAnayasa Mahkemesinin 25 Nisan 2003 tarihli 25089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararı dikkate alınarak 06.08.2003 tarihinden itibaren yeniden düzenlenmiştir.

3201 sayılı Kanunun 08.05.2008 tarihine kadarki uygulamasında Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının yayımlandığı tarihte yurtdışında çalışmakta olanlar ile daha sonra yurtdışında çalışmış olanlar yurtdışında iken yada yurda döndükten sonra durumlarına uygun sosyal güvenlik kuruluşuna başvuruda bulunmuşlardır.

Bunlardan borçlarını yurtdışından ödeyecek olanların borçlarını ABD Doları veya ABD Doları karşılığı döviz olarak ödemeleri ve borçlarını öderken banka makbuzuna “3201 sayılı Kanuna göre yapılan borçlanma karşılığı ödenmiştir” ibaresini yazdırmaları  gerekmektedir.

Bu itibarla Birimlerimiz; borçlarını ABD Doları veya ABD Doları karşılığı döviz olarak ödemeleri gerekenleri Kuruma elektronik dilekçe yada bizzat yapacakları müracaatlarda uygulamaya yönelik bilgilendirecektir.

T.C. Ziraat Bankası; yurtdışı şube ve iştirakçilerini borçlarını ABD Doları veya ABD Doları karşılığı döviz olarak ödemek isteyen vatandaşlarımızın ödemeye ilişkin belgelerine “3201 sayılı Kanuna göre yapılan borçlanma karşılığı ödenmiştir” ibaresinin yazılması, sigortalının adı-soyadı, ikamet adresi, sigorta sicil numarası, dövizin cinsi, dövizin miktarı,dövizin tahsil tarihindeki kur’u,çapraz kur uygulanmışsa dövizin dolara göre miktarı               ( paritesi ), dövizin tahsil tarihinin mutlak surette belirtilmesi ve dövizin  değerinin aynı gün Kurum hesabına geçmesi hususunda bilgilendirecektir.

T.C.Ziraat Bankası yurtdışı şube ve iştirakleri haricindeki muhabir bankalara ABD Doları veya ABD Doları karşılığı döviz olarak yatırılan borçlanma bedelleri T.C.Ziraat Bankasınca’ ye çevrilecek, sistem tarafından “döviz alım belgesi” oluşturulacak,  talep edilmesi halinde  “döviz alım belgesi”  Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerine gönderilecektir.

Türk Lirasına çevrilen yurt dışı borçlanma tutarı  “Kurumsal Tahsilat ve Tediyeler/Online Tahsilat İşlemleri/Online Tahsilat/SGK MOSİP (EMS/BAĞ/SSK) -DİĞER TAHSİLAT” ekranından müşterinin TCKN/ VKN numaralarından herhangi biri ile “yurtdışı borçlanma” kısmından ilgili saymanlık adı seçilerek tahsilat işlemi yapılacaktır.                                                                  cinsinden yapılacak tüm ödemeler de yine yukarıda belirtilen ekrandan gerçekleştirilecektir.

 

,,,,,