Aylık bağlama işlemleri

Kaynak : Sabah Avrupa

2 Ocak 2014’te yürürlüğe giren yeni talimatla aylık bağlama işlemlerinin yürütüleceği birimler yeniden belirlendi

Ne kadar oderim yurtdisi emeklilikAVRUPALI Türklere verilmiş olan yurtdışı borçlanma hakkından faydalanmak için yapılan  borçlanma taleplerinde bazı başvuru sahiplerinin, Türkiye’de ikamet adreslerinin bulunmaması veya gerçek ikamet adreslerini vermemeleri nedeniyle belirli illerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerine / sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yaptıkları SGK Kurumunca belirlendi.

İŞ YÜKÜ AZALACAK

BU illerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerinin / sosyal güvenlik merkezlerinin iş yükünün azaltılması ve belirsizliklerin ortadan kalkması için borçlanma ve borçlanılan sürelere istinaden aylık bağlama işlemlerinin yürütüleceği birimler sizler için yeniden belirlenerek 02.01.2014 gün ve 2014-1 nolu e -yurtdışı talimatıyla tüm taşra teşkilatına duyuruldu.

BORÇLANMA ADRESLERİ

TÜRKİYE’DE sigortalı olup olmadığınıza bakılmaksızın SGK taşra teşkilatının görev alanında yer alan yurtdışı borçlanma işlemleri;

– Sigortalı ve hak sahibi olarak sizlerin yurtdışı borçlanma isteğinize dair bütün bilgilerin yer aldığı yazılı dilekçe veya “Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi” ülkemizde Kimlik Paylaşım Sistemi’nde gözüken adresinizin bulunduğu ile (vilayete), şayet Kimlik Paylaşım Sistemi’nde adres kaydınız bulunmuyor ise nüfusa kayıtlı olduğunuz ile(vilayete),

– Kimlik Paylaşım Sistemi’nde ülkemizde birden fazla kayıtlı adresiniz bulunuyor ise sigortalı veya hak sahibi olarak tercih ettiğiniz adresin bulunduğu ile (vilayete),

– Kimlik Paylaşım Sistemi’nde kayıtlı adresiniz ve nüfusta kaydınız yok ise istediğiniz vilayete başvuru yapacaksınız.

Emeklilik.Fr

VEKALET BAŞVURULARI

ŞAYET birini vekil tayin etmiş iseniz vekil aracılığı ile yapılan borçlanma başvurularında borçlanma işlemini yürütecek sosyal güvenlik il müdürlüğünün / sosyal güvenlik merkezinin tespitinde, vekilinizin değil, sigortalı veya hak sahibi olarak sizlerin yukarıda açıklandığı şekilde müracaat yerleriniz esas alınacaktır.

YANLIŞ BAŞVURULAR

SİGORTALI ve hak sahibi olarak sizlerin Kimlik Paylaşım Sistemi’nde kayıtlı adresin bulunduğu veya nüfusa kayıtlı olduğu il dışındaki başka bir ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine yaptığınız borçlanma başvuruları hiçbir şekilde SGK Kurumu tarafınca reddedilmeyecek ve gönderdiğiniz belgeler en kısa sürede borçlanma işlemini yapacak olan sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir. Burada unutmamak gerekir ki, sehven gönderdiğiniz borçlanma başvurunuzun işlemi yapacak olan il SGK müdürlüğüne gönderilmesi zaman alacağından hak ve zaman kaybı olmaması açısından doğru ile ve adrese göndermekte yarar bulunmaktadır. İç talimat yayınlanmadan önce borçlanma başvurunuz sonucu borç tahakkuku gerçekleştirilmiş ise ikinci veya müteakip borçlanma taleplerinizi de ilk işlemi yapan sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine göndermeniz gerekecek ve bu il sonuçlandırılacak.

ADRESTE TERCİH HAKKI

SİGORTALI ve hak sahibi olarak sizler yazılı borçlanma talep dilekçe veya “Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri”nizde tebligat adresi olarak yurt dışı adreslerinin yanı sıra Kimlik Paylaşım Sistemindeki adresleri haricindeki başka bir adresi de gösterme hakkı getirildi. Bu itibarla borçlanma işlemlerine ilişkin yapılacak yazışmalarda başvuru sahibi olarak sizlerin yasal hakkınızı kaybetmemeniz  amacıyla borçlanma talep dilekçelerinizde belirttiğiniz adresi SGK Kurumu dikkate almak zorunda. Şayet aksine bir durum olduğunda 3 ay içerisinde talepte bulunmanızı tavsiye ederiz.

AYLIK BAŞVURUSU

TÜRKİYE’DE çalışmanız bulunup bulunmadığına bakılmaksızın borçlanılan hizmetler ile aylık bağlanacak olanların emeklilik işlemleri en son borçlanma işleminizi yapan sosyal güvenlik il müdürlüklerince /sosyal güvenlik merkezlerince sonuçlandırılacaktır.

,,,