CATEGORY Mevzuat

No Image

2012/24 nolu Genelge

Sayı    : B.13.2.SGK.0.10.07.01/-031/ 675                                                           28/06/2012 Konu  : 2011/48 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması     G E N E L G E 2012/24     Yurtdışı borçlanma ve tahsis işlemlerine ilişkin 08/06/2011 tarihli ve 2011/48 sayılı       Genelgenin “Yurtdışı Borçlanma İşlemleri” başlıklı ikinci bölümünün “1.2.1. Sigortalılık süreleri” alt başlığının 4 üncü paragrafında; borçlanmaya esas hizmet cetvellerinde…

READ MORE