EMEKLiLiK SGK VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME EMEKLILIK ICIN OZEL

Sadece Fransa’dan arayanlar için Profesyonel Danışma/Başvuru Hizmeti verilmektedir. Lütfen Diğer Ülkelerden Aramayınız.

Acele ve yanlış başvuru ile ömür boyu alınacak olan emekli maaşınızı kendi ellerinizle düşürmeyin.

______________________________________________________________________

S.S.K ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara
müracaatla emeklilik işlemlerini takip ve neticelendirmeye, prim günlerimi toplattırmaya, birleştirmeye, eksik ödenen olduğunda ödemeye, taksitlendirmeye,  taksitleri ödemeye, askerlik borçlanması yapmaya, yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunmaya, dilekçeler tanzim ve İmzalamaya, yanlışlıkları düzelttirmeye, imzaya, emekli maaşının ilgili banka ve banka şubesine veya PTT müdürlüklerine ve şubelerine bağlattırmaya, nakil ettirmeye, hâsılı yukarıda yazılı hususlardan dolayı yapılması gerekli iş ve işlemleri takip ve neticelendirmeye noterliklerden kayıt örnek ve suret çıkarmaya, teslim ve tesellüme, bağ- kur(4/a), ssk(4/b), emekli sandığı (4/c) hizmet aktarımı, silimi, iptali güncelleme, hizmet  birleştirmesi yapmaya, isteğe bağlı ödemeleri dosyama işlettirmeye, 6111 sayılı  yasadan yararlanma işlemlerini takip ve intaca, hak ve menfaatlerimi korumaya, istenecek beyan taahhüt ve muvafakatlerde bulunmaya, imzaya, adıma ilgili nüfus müdürlüklerinden vukuatlı nüfus kayıt örneği ve belgeleri talep etmeye ve teslim almaya, resmi kurum ve noterliklerden kayıt ve suretler çıkarmaya ve teslim almaya, T.C Büyük Elçiliklerinde gerekli işlemleri yaptırmaya, emekli olmam için, her türlü belgeleri tanzim ve imzaya,  her türlü işlemleri son dereceye kadar ifa ve ikmale, başkalarını da tevkil, teşrik  ve azle, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete yetkili olmak üzere İSTANBUL  BAROSUNA KAYITLI, _________________________ T.C KİMLİK NUMARALI Avukat ……………………………………., _____________________ T.C KİMLİK NUMARALI Avukat ……………………………………………… VE ___________________________ T.C KİMLİK NUMARALI ……………………………..’yı vekil tayin ettim.

 

Vekâleti Veren:

___________________________________

FRANSA’DAKI KONSOLOSLUKLAR

,,,,,,,,,