TAHSİS TALEP VE BEYAN TAAHHÜT BELGESİ

 

 

 

 

Hak sahipleri sadece 28/08/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde öngörülen yoklama işlemleri kapsamında bulunduklarından aynı Yönetmelikte öngörülen SGK-038ni  TAHSİS TALEP VE BEYAN TAAHHÜT BELGESİ doldurmaları yeterli olacak, bunlardan ayrıca 3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi istenmeyecektir.

 

 

sgk38

,,