Torba KANUN Resmi Gazetede yayımlandı

Turkiye'den Emeklilik Fransa

Yeni Torba yasa 17 Temmuz 2019 da onaylandı, Türkiye’den SSK ile emekli olma imkanı kaldırılıyor :

1) Yurtdışındaki T.C. vatandaşları için avantajlı olan SSK (4-A)’ dan emeklilik yerine daha çok borçlanma gerektiren ve düşük maaş bağlanma oranı olan Bağ-Kur (4-B) emekliliği getirildi.

2) Ödenecek yurtdışı borçlanmaya esas prim oranı %32’den %45’ e çıkarıldı. Bu da şu andaki günlük borçlanma bedelinin 27,29 TL’den 38,38 TL’ye çıkacağı anlamına gelmektedir.

Örnek olarak :

  • 58 yaşında bir ev hanımı şu anda SSK’dan 98.244 TL öderken artık Bağ-Kur’dan 207.252 TL ödeyecektir ev  alacağı maaş 2.500 TL’den 1.300 TL’ye kadar düşecektir.
  • 3600 gün SSK üzerinden emekli olabilecek 60 yaşında bir erkek bugün 98.244 TL öderken 1 Ağustos’tan itibaren 9000 gün Bağ-Kur üzerinden 345.420 TL ödeyecektir. Alacağı maaş 2.500 TL’den 1.300 TL’ye kadar düşecektir.

Ne Yapmak Gerekiyor?

1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yasa yürürlüğe girecektir, dolayısı ile en son 31 Temmuz çarşamba günü mesai bitimine kadar gerekli belgeler ile başvuru yapılması gerekmektedir.  Paris Emeklilik Büromuz başvurularınız için 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz Pazar günü de açık olacaktır.  SGK borçlanma miktarını Kasım veya Aralık 2019 içerisinde SGK hesabına yatırmanız gerekmektedir, başvuru esnasında borçlanma bedeli yatırılmamaktadır.

 

http://emeklilik.fr

(Cabinet d’Avocats)

Büroda görüşme için lütfen randevu alınız+++++++++++++++++

 

Fransa’da yaşayan Türk Vatandaşlarının Türkiye’den Emeklilik konusunda torba yasa ne gibi değişikler ve kolaylıklar getiriyor ? cevap burada

Kaynak : Resmi Gazete 11/09/2014

Torba Yasa ya da Torba Kanun olarak bilinen 6552 nolu “İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

PDF indir TORBA-KANUN-TAM-METiN

Tam Metine buradan ulasabilirsiniz: http://emeklilik.fr/6552-kanun-tam-metin/

 11 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer)

Kaynak: http://emeklilik.fr/torba-kanun-resmi-gazetede-yayimlandi/

KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6552      Kabul Tarihi: 10/9/2014

….

DEVAMI …

3201 NOLU KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN MADDELER .

MADDE 28 – 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “MADDE 1 – Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri hâlinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir.”

MADDE 29 – 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce âkit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların âkit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.”

MADDE 30 – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Davalardan vazgeçenlerin işlemleri

GEÇİCİ MADDE 8 – 1 inci madde ile 5 inci maddenin beşinci fıkrasında bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum aleyhine, bu Kanunun bu maddenin yürürlük tarihinden önceki 1 inci maddesi ile 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca açılmış ve henüz sonuçlanmamış davalardan feragat edenler hakkında da uygulanır. Davadan feragat edilmesi hâlinde davacı aleyhine yargılama giderlerine hükmedilmez.”

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,