Türkiye’den Dul Yetim Maaşı – ölüm aylığı nasıl bağlatabilirim ?

sgk_logo_21Fransa’da emeklik yaşı 62 oldu ve şartlar bundan sonra daha da  ağırlaşmakta, ayrıca Fransa’da verilen emeklilik maaşı çok düşük duzeyde kalmaktadır. Bu nedenlerle birçok Fransa’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3201 nolu kanun kapsamında Yurtdışı borçlanması yaparak en az 300/400 EUROya yakın bir maaş alma yolunu seçiyorlar.

Bu kanun aslında sadece çalışanları değil, Fransa’da evli olsun olmasın, çalışsın veya çalışmasın TC vatandaşlığında ve 18 yaşın uzerinde Fransa’da ikamet eden kadınlara sosyal guvence ve emeklilik maaşı bağlanmasına olanak veriyor.  Eşlerini kaybedenler içinde Türkiye’den dul, yetim veya ölüm aylığı alabilecekleri bilenlerin sayısı çok az.

Eşi vefat ederek dul kalan eş, eşinin Fransa’daki çalıştığı süreleri ve en fazla bir sene işsizlik ödeneğiyle gecen süreyi yurtdışı borçlanma yolu ile borçlanıp, tebliğ edilen miktari 3 ay icerisinde SGK’ya öderse, evlenmeme şartıyla ömür boyu dul maaşı, erkek çocukları geliri olmadan eğitimlerinin 25 yaşına kadar, kız çocukları da evlenmeme ve geliri olmama şartıyla ömür boyu yetim maaşı alabilirler.

cropped-Flyerpage1.jpg

2011 de yayinlanan genelge ile bu konuya açiklik getiren Ölen sigortalının hak sahipleri (eşi veya çocukları) tarafından yapılan borçlanma başvurularında hak sahibinin borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olması yeterli olup, ayrıca borçlanılmak istenilen sigortalıya ait yurtdışı sürelerinde Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır. Ancak söz konusu sürelerde ölen sigortalının Türk vatandaşı olması, borçlanma için zorunludur.” ibaresi ile bu hak daha anlaşılır ve uygulanabilir hale getirilmiştir.

Türkiye’de hizmeti bulunmayan sigortalıların hak sahipleri, ölenin yurtdışında geçen hizmetlerinin tamamını borçlandıkları halde, bu hizmetler aylık bağlanması için yeterli olmadığı takdirde, ölenin varsa 5510 sayılı Kanunun 41 nci madde kapsamında yer alan sürelerinin (Askerlik, doğum vs gibi) tamamını ya da aylık almaya hak kazanmaya yetecek kadarını borçlanabıleceklerdir.
Emeklilik.Fr Paris Fransa
Hangi Belgeler gerekli :

– Ölene ait Fransa CNAV dan alınacak olan Releve de Carriere veya esnaflar icin RSI’den alınacak belge
– Ölen ev hanımı ise sürenin geçirildiği ülkeden alınacak konsolosluktan onaylı ikametgah belgesi 
– Ölene ait ve öldüğünü gösterir Nüfus Kayıt Örneği
– Ölen mavi kartlı ise o ülke makamlarınca verilen ölüm belgesi ve onaylı Türkçe tercümesi

Başvurular ölenin daha önce Türkiye’de çalışması olup olmadığına, kısmi aylık alıp almadığına göre Kurumun ilgili birimlerine yapılacaktır.

Ekim 2008 tarihinden önce vefat eden sigortalıların Türkiye’de daha önce bir gün dahi SSK yani yeni adıyla (4/a) sigorta girişleri varsa 900 gün yeterlidir.

Ekim 2008 tarihinden önce Türkiye’de daha önce en az bir gün SSK (4/a ) kapsamında sigorta girişi olan ancak Ekim 2008 tarihinden sonra vefat eden sigortalının hak sahiplerinin 900 güne borçlanma yolu ile tamamlanmasını SGK kabul etmemekte, 900 günün en az beş yılda çalışma ile tamamlanması şartını aramaktadır yani 1800 güne tamamlayarak bu borçlanma hakkından yararlanabilirsiniz.  

Sigorta girişleri ve ölümleri Ekim 2008 tarihinden sonra olan sigortalıların hak sahipleri ise 1800 gün borçlanarak veya 900 günü borçlanma yapmaksızın 5 yıllık sigortalılıkları süresinde çalışılarak tamamlanmışsa aylığa hak kazanabilecekler.

Ölen sigortalının yurtdışında geçen sürelerini Kanuna göre borçlanan hak sahiplerinin aylıkları, borcun tamamı ödendikten sonra aylık bağlama istediğinde bulunmaları gerekmektedir, yazılı yapılacak bu istek ile 30 gün içinde maaşı yani dul, yetim aylığı bağlanmaktadır. 

,,,,,,,