Yüksek Emekli Maaşı Almanın Yolları

http://emeklilik.fr

Çalışırken alınan rakamlara en yakın maaşı emeklilik yıllarında da alabilmenin yolu maaşa sahip çıkmaktan geçiyor.

Emekli Maaşını arttırmanın başlıca iki önemli şartı var.

  • Prim ödeme gün sayısının fazla olması
  • Bildirilen sigorta primine esas kazanç (SPEK) miktarı

Bu ikisi ortalama yıllık kazancı ve aylık bağlanma oranını etkiler.

 

Ortalama aylık kazanç, yıllar itibariyle SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur veya Banka Emekli Sandıklarına bildirimi yapılmış/borçlanılmış olan sigorta primine esas kazançların (matrah) her yılın enflasyon ve büyüme oranının % 30’undan oluşan güncelleme katsayıları ile emeklilik tarihine kadar güncellenmesinden sonra toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi ve çıkan rakamın 30 ile çarpılması suretiyle bulunmaktadır.

Gerçek ücret bildirimi önemli

Emekli aylığı, çalışılan bütün sürelerdeki prim gün sayısı ve SPEK miktarı üzerinden hesaplandığı için, aylığının yüksek olması çalışılan bütün süreçte özellikle SPEK miktarının yüksek olması gerekir. Kısa süreli SPEK miktarının yüksek olması, genel toplam içinde fazla yer tutmayacağı için hesaplamada da çok etkisi olmayacaktır. Bu nedenle çalışırken yüksek ücret alanların gerçek ücretleri üzerinden SGK‘ya bildirilmeleri, emekli olduklarında da yüksek emekli aylığı almalarını sağlar.

 

 

Aylık bağlama oranı: 1/.10/2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için ilk 3600 günün her 360 günü (her tam yılı) için % 3, sonraki her 360 için ise %2 olarak dikkate alınmak suretiyle hesaplanmaktadır.

Yine, aylık bağlama oranı da ortalama kazançta olduğu gibi 1/10/2008 tarihi öncesinde değişik dönemler için farklı şekilde hesaplanmaktaydı. Emekli aylığının bu iki parametresi yukarıda belirtilen şekilde tespit edildikten sonra, Ortalama Aylık Kazanç X Aylık Bağlama Oranı çarpımı ile bulunmaktadır.

2016 gunluk emeklilik

Bununla birlikte özellikle yurtdışı borçlanma yolu Türkiye’den Emeklilik başvurularinda uygun dönemlerin seçilmesi, gerektiğinde askerlik veya doğum borçlanması ile kişiye özel emeklilik hesabı yapılarak en az prim ile en yüksek maaş oranını Paris Emeklilik Danışma olarak garantili olarak Fransa’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için Türkiye’ye gitmeden bütün bürokratik işlemleri en hızlı şekilde sonuçlandırıp en kısa zamanda maaş bağlanmasını sağlıyoruz.

,,,,,,,,,,,