Yurtdışı Borçlanma ile Emeklilikten kimler yararlanabilir

Emeklilik.Fr | Konu No : 1

Fransa Emeklilik TurkiyeHalk arasında daha çok “Türkiye’den Emeklilik” veya “Yurtdışı Emeklilik” olarak bilinen  “3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”’dan kimler yararlanabilir ?

18 yaşından sonraki süreler TC vatandaşı olarak geçmiş olması ve borçlanma tarihinde TC vatandaşı olunması şartlarıyla borçlanılabilir, yani ancak Türk vatandaşı olanlar borçlanabilir. Kanun’a göre; “Türk vatandaşlarının yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir.” Erkeklerde kayıtlı/yurtdışında prim ödenmiş  olarak geçirilen işçi ,  memur,esnaf, işveren statuleri ve ev kadınları yurtdışında geçen tum sürelerinizi 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun gereğince borçlanabilirsiniz.

,,,,,,,,,,,,,,