Emeklilik Hesaplama

Ne zaman emekli olurum? Emeklilik Hesaplama

Emeklilik için gerekli olan şartları yerine getirdiğinizde emekli olabilirsiniz. Emeklilik için yerine getirmeniz gereken en önemli şartlar emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır.

Emeklilik için üç şart gerekmektedir :

  • Belirli bir YAŞI TAMAMLAMIŞ olmak

  • Belirli Bir SİGORTALILIK SÜRESİNİ doldurmuş olmak

  • Belirli bir PRİM GÜNÜNÜ doldurmuş olmak

Emekli maaşı nasıl belirlenir?

Alacağınız emekli maaşınız kayıtlı olarak kaç gün çalıştığınız, ne kadar prim yatırıldığı, ne zaman çalıştığınız ve bagli oldugunuz kurumlar belirler. Kabaca 1999 öncesi,1999-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere 3 dönem için hesaplama yapılır ve toplamı sizin emekli maaşınızı belirler.

Uyarı : Bu Karışık hesaplama nedeni ile durumuzun detaylı bir şekilde incelendikten sonra SGK’ya başvuru yapılması çok önemlidir. SGK memurları kişisel başvurularda kurum çıkarını gözetecek şekilde yönlendirmeler yapabilmekte ve bu da yüksek yurtdışı borçlanma – ömür boyu düşük emeklilik maaşı bağlanmasına neden olabilmektedir.

Fransa Emeklilik, Turkiyeden Emeklilik, SGK Sorgulama

Youtube’ta bu konuda en çok izlenen video referansı aşağidadır.  Kaynak : alitezel.com

Emeklilik yaşı nasıl belirlenir?

Emeklilik yaşı ülkeden ülkeye değişiklikler gösterir. Ayrıca birçok ülkede kadınlar er­keklere göre daha erken yaşta emekli olurlar. 1986`da İngiltere, Avustralya, Belçika ve Yunanistan`da emeklilik yaşı kadınlar için 55, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Türkiye`de emeklilik yaşı devlet tarafından farklı statülere ve farklı koşullara göre kanunla belirlenmektedir. 8 Eylül 1999 tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyorlardı. O tarihten sonra emeklilik koşulları ağırlaştırıldıkça, emekli olabilme yaşı ve prim ödeme gün sayısı yükseltildi. Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibariyle 65 olarak uygulanacak. Farklı durumlar için farklı emeklilik yaşları bulunduğundan durumunuza özel olan emeklilik yaşını aşağıdaki emeklilik hesaplama aracı yardımıyla tespit edebilirsiniz. Fransa’da Emeklilik yaşı 62’ye 2010 yılında çıkarılmıştır.Emeklilik.Fr Paris Fransa

Emeklilik için doldurulması gerekli prim gün sayısı nasıl belirlenir?

Emeklilik prim gün sayısı emeklilik statüsüne ve sosyal güvenlik sistemine dahil olduğunuz güne göre değişiklikler gösterir. Farklı durumlar için doldurulması gereken farklı prim gün sayıları bulunduğundan durumunuza özel olan prim gün sayısını aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz.

 

Emeklilik Erkekler için

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı
1/1/2009 ~ 2023 1/1/2009 tarihinden itibaren 7100 güne her yılı başında +100 gün şartı eklenecek 60 yaş
09.09.1999 ~ 31/12/2008 7000 gün 60 yaş
31/12/2008 ~ 2009 7100 gün 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl ; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl ; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl ; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl ; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl ; 5675 gün 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl ; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl ; 5525 gün 52 yaş
24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl ; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl ; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl ; 5300 gün 49 yaş
24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl ; 5225 gün 48 yaş
24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl ; 5150 gün 47 yaş
24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl ; 5075 gün 46 yaş
24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl ; 5000 gün 45 yaş
09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl ; 5000 gün 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi 25 yıl ; 5000 gün yaş şartı yoktur

Fransa Emeklilik

Emeklilik Kadınlar için

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı
31/12/2008 ~ 2009 7100 gün 58 yaş
09.09.1999 ~ 2008 7000 gün 58 yaş
24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl ; 5975 gün 56 yaş
24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl ; 5975 gün 55 yaş
24.05.1997 ~ 23.05.1998 20 yıl ; 5975 gün 54 yaş
24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl ; 5900 gün 53 yaş
24.05.1995 ~ 23.05.1996 20 yıl ; 5825 gün 52 yaş
24.05.1994 ~ 23.05.1995 20 yıl ; 5750 gün 51 yaş
24.05.1993 ~ 23.05.1994 20 yıl ; 5675 gün 50 yaş
24.05.1992 ~ 23.05.1993 20 yıl ; 5600 gün 49 yaş
24.05.1991 ~ 23.05.1992 20 yıl ; 5525 gün 48 yaş
24.05.1990 ~ 23.05.1991 20 yıl ; 5450 gün 47 yaş
24.05.1989 ~ 23.05.1990 20 yıl ; 5375 gün 46 yaş
24.05.1988 ~ 23.05.1989 20 yıl ; 5300 gün 45 yaş
24.05.1987 ~ 23.05.1988 20 yıl ; 5225 gün 44 yaş
24.05.1986 ~ 23.05.1987 20 yıl ; 5150 gün 43 yaş
24.05.1985 ~ 23.05.1986 20 yıl ; 5075 gün 42 yaş
24.05.1984 ~ 23.05.1985 20 yıl ; 5000 gün 41 yaş
09.09.1981 ~ 23.05.1984 20 yıl ; 5000 gün 40 yaş
01.04.1981 ~ 08.09.1981 20 yıl ; 5000 gün 38 yaş
01.04.1981 ve öncesi 20 yıl ; 5000 gün yaş şartı yoktur

Turkiye'den Emeklilik Fransa

Kimler SSK – 4/a statüsünde sigortalı olabilir?

5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi (Ssk) Kapsamında Sigortalı Sayılanları şu şekilde sıralayabiliriz; Bir Hizmet Sözleşmesi ile, bir yahut birden fazla işverenin yanında çalıştırılanlar, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi (SSK)) kapsamında sigortalı sayılırlar. Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar, İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler, Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar, 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar (Hayat kadınları), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar.

Kimler Bağ-Kur – 4/b statüsünde sigortalı olabilir?

Kanuna göre, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Kendi işyeri olan avukat, doktor, mimar, noter, tüccar, bakkal, kasap, manav, kırtasiyeci, kuyumcu, konfeksiyoncu gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket (örneğin kollektif şirket ya da limited şirket gibi) ve donatma iştiraklerinin (gemi ticareti için birleşenlerin) ise tüm ortakları,Tarımsal faaliyette bulunanlar (çiftçiler), eski adıyla Bağ-Kur, yeni adıyla 4/b kapsamında sigortalı sayılıyorlar.

Kimler Emekli Sandığı – 4/c statüsünde sigortalı olabilir?

Kamu idarelerinde; 4/a`lı (SSK) olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a (SSK) kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 4/A ve 4/B`li olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 86. maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, 4/c`li sigortalı sayılacaklar. Bunlara ek olarak 4/c`li (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler ayrıca, Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar, Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri, 4/C`li iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar, Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tutulan adaylar, Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler, hakkında da uygulanacak. Ayrıca; son iki bentte belirtilen okulları tamamlamadan ayrılanlar ile okulları tamamlamalarına rağmen görevlerine başlamadan ayrılanların, bu okullarda geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmayacaktır.

SGK emeklilik işlemlerinde 1 yıl kaç gün olarak sayılır?

Normalde bir yıl 365 gün olduğu halde, uygulamada her ay 30 tam gün olarak dikkate alındığından, 1 yıl da 360 gün olarak dikkate alınır.

 

emeklilik hakkinda en cok sorulan sorular ve arastirilan konular hakkinda bir cok bilgiyi emeklilik.fr uzerinde bulabilirsiniz