Ev kadinlarının emeklilik hakki

Fransa Ev Kadini emeklilikYurt dışında yasayan ev kadinlari 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” uyarınca yurt dışında ikamet ettikleri süre boyunca borçlanabilmekte ve Türkiye’den emekli olabilmektedirler, ev kadinlarinin emeklilik yaşı, sigortaya giriş tarihine göre hesaplanmaktadır. Sigortanın başlangıç tarihi, borçlanılan gün kadar geri gidilmek suretiyle hesaplanacaktır. 2008 yılına kadar günlük borçlanma bedeli sabit olarak 3.5 dolar iken, kanunda yapılan değişiklik sonrası günlük en düşük borçlanma bedeli; günlük askeri ücretin %32’si olmuştur. Borçlanan kişinin talebine bağlı olarak bu bedel 6.5 katına kadar arttırılabilmektedir.
Ev kadinlarının emeklilik hakki konusunda daha detayli bilgi icin su sayfaya bakabilirsiniz.
3201 sayılı Kanunun 1. maddesi uyarınca; 18 yaşını doldurmuş, yabancı ülkede ev kadini olarak bulunmuş bütün Türk vatandaşları yurtdışı borçlanması yapabilmektedirler. Ev kadinlari bu durumu belgelemek koşuluyla yurt dışında geçirdikleri sürelerin (18 yaşından itibaren) dilerse tamamını dilerse bir kısmını borçlanabilirler. Kanunda yapılan değişiklikle (2003 yılında) borçlanabilmek için Türkiye’ye kesin dönüş yapma şartı kaldırılmıştır. SGK’ ya yazılı talepte bulunmak, Yurt dışı ikamet belgesi (ve tercümesini) ibraz etmek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği veya Ataşesi’nden ikamet belgesine istinaden düzenlenecek belge almak veya ikamet belgesi mevcut değilse Emniyet Müdürlüğü’nden yurda giriş-çıkış çizelgesi almak suretiyle borçlanmak için SGK’ ya başvurulabilinir.
3201 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca emeklilik için gerekli olan şartlar ise; yurda kesin dönülmüş olması, tahakkuk ettirilen döviz borcunun tamamının ödenmiş olması ve döviz borcunun tamamının ödenmesinden sonra yazılı istekte bulunulmasıdır. Buradaki kesin dönüş şartı; pratikte yurt dışında ikamet etmemek, evini Türkiye’ye taşımak şeklinde anlaşılmamaktadır.  Yurt dışında çalışmamak, yurt dışında işsizlik parası almamak ve ikamete dayalı sosyal yardım almamanın kesin dönüş şartını karşıladığı belirtilmektedir
2014 itibari ile Torba yasa kapsaminda yapilacak degisiklerle bazi sartlarin degistirilecegi beklenmektedir.

,,,,,